Stiftelsen Naftalifondens primära syfte…

Stiftelsens ändamål är att stödja människor i nödsituationer såsom vid akut brist ifråga om de mest grundläggande behoven i livet. Konkret kan det handla om ett par nya skor, mat för dagen, kläder och hygienartiklar. Syftet uppfylls också genom stipendier för yrkesinriktade studier och inköp av utrustning som krävs för förverkligandet av studiemålet. Medel kan mot godtagbar förklaring ges för att stödja andra organisationers, föreningars och församlingars verksamhet i synnerligen behjärtansvärda fall. Målområdet är i första hand det svensktalande Österbotten men också behov utanför området kan komma ifråga då anknytning eller koppling till nämnda geografiska område anses relevant. Detta gäller då i första hand fadderverksamhet i utsatta områden var som helst i världen och kan inkludera akut sjukvård samt operationer.